Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 29-30 noiembrie 2018. Penultima ședință a Legislaturii XX

Home  >>  Basarabia  >>  Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 29-30 noiembrie 2018. Penultima ședință a Legislaturii XX

Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 29-30 noiembrie 2018. Penultima ședință a Legislaturii XX

29
nov.,2018

1

Parlamentul Republicii Moldova se întrunește în penultima ședință plenară a legislaturii XX. Astfel, a patruzecea ședință plenară a Parlamentului din 2018 va avea loc azi și mâine, 22 și 23 noiembrie, începând cu ora 10:00. Decizia a fost luată de Biroul permanent al Parlamentului și anunțată printr-un comunicat de presă.Vedeți și Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 23 noiembrie 2018 

Subiecte Agenda
Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 392 Proiectul legii pentru modificarea articolului 178 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003
2. 153 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.407-XVI din 21.12.06 cu privire la asigurări
3. 208 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.20’1; Codul contravențional – art.273, 400, 408)
4. 218 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.172 din 25.04.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (art.I’1, art.II ș.a.)
5. 385 Proiectul legii cu privire la condominiu
6. 57 Proiectul legii vînătorii și fondului cinegetic
7. 365 Proiectul legii privind substanțele chimice
8. 314 Proiectul legiui pentru mdificarea și completarea unor actelegislative (Legea taxei de stat – art.2, 3; Legea privind regimul străinilor în RM – art.3, 6, 18 șa.; Legea cu privire la migrația de muncă art 1, 2, 3 ș.a.; Legea privind actele de identitate
9. 299 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale (art. 2, 4, 4’1 ș.a.)
10. 402 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea Fondului de susținere a populației – art.5, 5’1, 6’1; Legea cu privire la veterani – art.15; ș.a.)
11. 367 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.34’1)
12. 242 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la principiile de subvenționare a produselor agricoli nr.276 din 16.12.2016 (art.1, 3, 10, ș.a.)
13. 113 Proiectul legii pentru completarea Codului audiovizualului nr.260 din 27.07.2007
14. 243 Proiectul legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
15. 417 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – cuprinsul, art.5, 7, ș.a.; Legea instituțiilor financiare – titlul, Capitolul I; ș.a.)
16. 404 Proiectul legii pentru modificarea articolului 97 din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007
17. 413 Proiectul legii pentru modificarea articolului 66 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014
18. 375 Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind manipularea în competițiile sportive
19. 380 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.264/2017 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile
20. 390 Proiectul legii pentru ratificarea Addendumului nr.3 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul
21. 391 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 17 octombrie 2018, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind
22. 406 Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind Liceul Teoretic Moldo-Turc ”S.Demirel” din Congaz
23. 403 Proiectul legii privind instituirea Crucii comemorative ”Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”
24. 418 Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
25. 432 Proiectul legii cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii
26. INTERPELĂRI

Agenda Ședinței Plenare a Parlamentului Republicii Moldova Din 29-30 Noiembrie 2018 by Marin Mihai Bodrug on Scribd

Ședința Live:

sursa:
1. Parlament.md
2. Privesc.eu

One Comment so far:

  1. […] Inițiativa a fost înregistrată în Parlament și propusă pentru examinare în penultima Ședință plenară a Parlamentului din 30 noiembrie de către Ștefan Creangă, Președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, iar […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la bara de unelte