Întreprinderea Silvică „Silva-Centru” din raionul Ungheni marchează 50 de ani de activitate

Home  >>  Articol preluat  >>  Întreprinderea Silvică „Silva-Centru” din raionul Ungheni marchează 50 de ani de activitate

Întreprinderea Silvică „Silva-Centru” din raionul Ungheni marchează 50 de ani de activitate

23
aug.,2018

0

Întreprinderea Silvică „Silva – Centru”, Ungheni, marchează în acest an 50 de ani de la fondare. Inițial a fost creată ca Stație de amiliorare silvică, care avea ca scop dezvoltarea activității silvice, deoarece aceasta zonă se confrunta cu un factor de mediu grav –  eroziunea solului, iar ca sarcină primordială au fost lucrările masive de plantare a pădurilor în regiunea respectivă.

Pădure de FagIstoricul întreprinderii Silvică „Silva-Centru” Ungheni:

„Gospodăria silvică Ungheni (Staţia de ameliorări silvice) redenumită, a fost înfiinţată în anul 1968 la data de 1 ianuarie prin hotărîrea Guvernului, deoarece pe tot teritoriul unde urma să-şi dezvolte activitatea silvică, se confrunta cu factorul de mediu eroziunea solului astfel la jumătate de an, specialişti silvicultori din Comitetul de Stat pentru Silvicultură au decis să redenumească gospodăriea silvică, drept fapt avînd în vizor lucrările masive de plantare a pădurilor (circa 700-800 ha pe an).  

Baza formării gospodării silvice a fost pusă pe teritoriul gospodăriei silvice Călăraşi (iniţial mecanizată), unde au fost cedate ocolul silvic Corneşti şi ocolul silvic Ungheni apoi în martie în același an s-a format şi ocolul silvic Sculeni fiind luate o parte din pădurile ocolului silvic Ungheni şi solurile degradate de la colhozuri, puţin mai tîrziu a fost intemeeat şi ocolul silvic Pârliţa în baza ocolului silvic Corneşti şi solurile degradate fiind cedate de colhozuri astfel după şapte ani de activitate a gospodăria silvică Ungheni (Staţia de ameliorări silvice), în 1975 suprafaţa era de 8952 de ha.

Aşadar activitatea gospodăriei a durat pînă în anul 1998 luna august când Asociaţia de Stat „ Moldsilva” vine cu propunerea de reorganizare a gospodăriei silvice Ungheni (Staţia de ameliorări silvice), a fost lichidat ocolul silvic Pîrliţa find retrocedate terenurile acoperite de păduri ocolului silvic Sculeni şi ulterior cedat şi acesta din urmă gospodăriei silvice Nisporeni, inclusiv ocolul silvic Ungheni, iar ocolul silvic Corneşti a fost cedat Întreprinderii pentru Silvicultură Călăraşi. După care a urmat un şir de reforme pentru reorganizare, astfel în 2001 luna august deja denumită Agenţia „Moldsilva” vine cu propunerea pentru întemeierea Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură „Silva-Centru” Ungheni, formată din 3 ocoale silvice şi anume ocolul silvic Ungheni, ocolul silvic Sculeni, ocolul silvic Corneşti, avînd ca scop gestionarea pădurilor existente şi mărirea suprafeţelor acoperite de păduri şi abia în 2010 s-a format ocolul silvic Pîrliţa.”

Pe parcursul deceniilor întreprinderea silvică a trecut prin mai multe schimbări, administrative, sociale, geografice, în prezent este o entitate silvică importantă în cadrul Agenției „Moldsilva”.

În prezent, în cadrul întreprinderii silvice sunt angajați 170 de persoane.

Silva-Centru Ungheni gestionează o suprafață de 13074 ha, o mare parte din acestea sunt situate pe malul rîului Prut.

Cele patru ocoale silvice ale ÎS „Silva-Centru” sunt:

  1. Ungheni;
  2. Sculeni;
  3. Cornești;
  4. Pârlița;

Actualmente întreprinderea are ca scop asigurarea unei bune gestionări a fondului forestier, paza și protecția pădurilor.

Direcțiilie prioritare rămîn a fi: silvicultura; pepinieritul și gospodărirea auxiliară; prelucrarea lemnului.

ÎSS „Silva-Centru” Ungheni are o menire importantă în dezvoltarea pădurilor din regiunea rîului Prut şi a Podişului Central Moldovenesc unde anual se plantează cîte 100 ha împădurind poienile şi golurile existente pe teritoriul gospodăriei. ÎS „Silva-Centru” Ungheni gestionează și o pepinieră, care este amplasată în inima trupului de pădure Dumbrava-Costuleni avînd o capacitate de 42 de ha producînd puieţi de diferite talii pentru necesităţile gospodăriei circa un milion jumate anual, pepiniera dispune de o capacitate înalta de creştere a puieţilor, atît exotici, cît şi răşinoase.

La evenimentul de aniversare a 50 de ani de activitate, Directorul Agenției „Moldsilva”, Ion Haralampov, a transmis mulțămiri angajaților întreprinderii silvice Ungheni pentru devotament și atitudine perseverentă în dezvoltarea sectorului forestier la nivel de întreprindere, chiar dacă presiunile și problemele factorilor abiotici și antropici persistă mereu asupra pădurii, silvicultorii sunt solidari și sunt mereu la straja fondului forestier.

Menționăm că Întreprinderea Silvică Silva-Centru Ungheni este situată în partea de vest a zonei centrale a țării, cuprinde teritoriul administrativ al raionului Ungheni și se mărginește cu ÎS „Glodeni” şi ÎS „Bălţi”, la Est cu ÎS „Călăraşi”, RN „Plaiul Fagului”, ÎS „Nisporeni-Silva”.

sursa: MoldSilva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la bara de unelte