Personalități Unghenene. GRIGORE OSIPOV – SINEŞTI: Savant – medic ilustru originar din Sinești, cunoscut în comunitatea medicală internaţională, neapreciat la Baştină

Home  >>  Al II-lea Război Mondial  >>  Personalități Unghenene. GRIGORE OSIPOV – SINEŞTI: Savant – medic ilustru originar din Sinești, cunoscut în comunitatea medicală internaţională, neapreciat la Baştină

Personalități Unghenene. GRIGORE OSIPOV – SINEŞTI: Savant – medic ilustru originar din Sinești, cunoscut în comunitatea medicală internaţională, neapreciat la Baştină

28
mart.,2018

3

GRIGORE OSIPOV – SINEŞTI (1907-1989) – Savant – medic ilustru, originar din Basarabia, cunoscut în comunitatea medicală internaţională, rămânând neapreciat la Baştină. Toată activitatea întregii vieţi creatoare a consacrat-o Stomatologiei, preponderent problemei din domeniul parodontopatiei idiopatice.

„Renumitul nostru pământean, Grigore Osipov – Sineşti, frecvent vizita plaiul natal, permanent era cuprins de dorul „la Vatra Strămoşească” şi la „Pragul Părintesc”. Nostalgic, şi-a alipit denumirea satului la numele de familie. ”

Vedeți și Măgurele, Coșeni, Sinești, Hărcești, mun Ungheni și Petrești: Deja 6 localități din r. Ungheni au semnat „Declarația” de UNIRE

Calea vieţii şi activitatea multilaterală profesionistă a acestei proeminente personalităţi serveşte ca model de cetăţean, patriot, medic, specialist şi savant pentru generaţiile tinere de medici şi nu numai. Dlui provine dintr-o familie de ţărani moldoveni cu 9 copii, din satul Sineşti, judeţul Bălţi (Valea Culei, actual – r. Ungheni). Studiile: şcoala primară în satul natal, Liceul „Internat” Iaşi, Facultatea de medicină Iaşi (1927-1933).

Studii de specialitate în Stomatologie – la Facultatea de Medicină Cluj-Napoca (1933-1934); Stagiuni de perfecţionare Stomatologică – în instituţii de specialitate de la Berlin, Paris, Viena (1936-1937); era poliglot. La toate concursurile la care a participat (ca extern, intern, în secundariat clinic, chirurgie generală, concurs de medic primar în stomatologie etc.) a fost apreciat cu gradul „reuşit primul”. Devenise membru a multor asociaţii stomatologice din Europa şi de pe continentul american. Lucrările sale fundamentale au căpătat înaltă apreciere de către renumiţi savanţi: Valerian Popescu, academician, Bucureşti – fost Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale Stomatologice; profesorii P. Cernéa, P. Friez – Paris; I. Saenz de la Calzada – Madrid; Hans Selye-Montréal etc.

În a. 1935 a organizat la Iaşi prima Unitate de Stat de Stomatologie, care ulterior a devenit nucleul pe care s-a dezvoltat Facultatea de Stomatologie. Pe parcursul activităţii sale prodigioase a efectuat multiple cercetări de studiere şi creare ştiinţifico-practice, a elaborat originale metode de diagnostic şi tratament în ramura patologiilor stomatologice, inclusiv în domeniul parodontopatiei esenţiale. Răspândirea acestei patologii în societate şi consecinţele maladiei în cauză sunt bine cunoscute medicilor şi mulţimii de pacienţi afectaţi.

În a. 1967 Dlui şi-a susţinut doctoratul, a devenit conferenţiar la Facultatea de Stomatologie Iaşi. Ulterior trecând la Bucureşti, în a. 1968 a întemeiat Primul Centru Metodologic de Parodontologie din România. În a. 1974 a elaborat şi implementat în clinică şi medicina practică o metodă operatorie proprie de tratament şi recuperare a pacienţilor afectaţi de parodontopatie esenţială, folosind pentru asta implante de biostimulatori alogeni „Os-Minerale” – asigurată de autor printr-o bază materială ştiinţific argumentată şi practic confirmată la nivel farmaceutic-industrial.

Rezultatele obţinute la 10 000 de pacienţi au fost spectaculoase. Fiind autorul şi promotorul acestei noi direcţii ştiinţifico-practice, Dlui a fost înalt apreciat de specialişti din Ţară şi din străinătate (Berlin, Roma, Atena, Paris, Viena, Madrid, Toronto, etc.). A publicat numeroase lucrări ştiinţifice. În multe ţări a organizat conferinţe la temă, mese rotunde, a demonstrat filme; a efectuat prezentări la diferite expoziţii, congrese naţionale şi internaţionale.

Renumitul savant Franco Noveri din Italia l-a numit pe Gr. Osipov-Sineşti „părinte al parodontologiei”, iar conceptul şi metoda propusă – invenţie revoluţionară în Stomatologie.

Prin urmare, talentul, munca asiduă, orizontul larg în specialitate, cunoştinţele medicobiologice profunde i-au deschis autorului calea spre această nouă direcţie în ştiinţa stomatologică – folosirea biostimulatorilor alogeni cu scop de stopare şi revendicare a procesului degenerativ şi inflamator distructiv, prin care se manifestă parodontopatia esenţială. Acest fenomen autorul l-a prevăzut încă în anii 40 ai secolului trecut. Prelungind consecvent studiile în direcţia dată, a rezolvat cu succes problema pe care şi-a trasat-o de-a lungul anilor, iar brevetele şi patentul în cauză au fost medaliate şi recunoscute la nivel internaţional.

Deosebită profunzime reflectă principiile de gândire şi de muncă a autorului, expuse în Prefaţa acestui ciclu ştiinţifico-practic de nivel enciclopedic în Parodontologie (cu rezumate în engleză, franceză, germană, rusă) – care „ … reprezintă NU material găsit în bibliografii, citit şi apoi preluat şi redat sub forma de compilaţie, spre întocmirea unui tratat cât mai impresionant în parodontologie. Nu, ci tot conţinutul reprezintă o înmănunchere a unui imens material provenit din activitatea noastră profesională, atât chirurgicală cât şi stomatologică – parodontologică, timp de decenii.

Materialul complex, care prin importanţa lui particulară a fost adunat şi reţinut ani de zile, – apoi a fost analizat, studiat şi cu multă grijă şi atenţie, mereu verificat experimental, ca valoare practică terapeutică, pentru ca apoi să fie consemnat şi expus într-o formă pe cât s-a putut, ordonată, sistematizată şi pe înţelesul tuturor (chiar şi de către pacienţii parodontopaţi), fără fraze întortocheate şi fără termeni sofisticaţi….”.

Renumitul nostru pământean, Grigore Osipov – Sineşti, frecvent vizita plaiul natal, permanent era cuprins de dorul „la Vatra Strămoşească” şi la „Pragul Părintesc”. Nostalgic şi-a alipit denumirea satului la numele de familie. Şi-a depus aportul la amprenta renumiţilor stomatologi români la plasarea României pe Olimpul Internaţional al Stomatologiei. Lucrările sale fundamentale la problema Parodontologică autorul le-a omagiat sub formă de Testament – „Patriei mele, România, închin în semn de suprem omagiu, aceste lucrări, care înmănunchează o bună parte din gândurile mele, din truda, preocupările şi emoţiile mele, desfăşurate cu un veşnic şi neobosit efort, dăruit binelui şi remedierii uneia din suferinţele omeneşti.”

Autori ai materialului: 
Ion Marin,
Maria Cumpănă (Osipov)

Grigore Osipov – Sinești: Savant – medic ilustru originar din Sinești, cunoscut în comunitatea medicală int… by marin26 on Scribd

Bibliografie
1. Ciobanu S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontita marginală cronică. Chişinău, 2012: 184 p.
2. Osipov-Sineşti Gr. La paradonopathie essentielle, Editions Maloine, Paris, 1971: 280 p. 391
3. Osipov-Sineşti Gr. Parodontopatia esenţială. Editura Medicală, Bucureşti, 1976: 292 p.
4. Osipov-Sineşti Gr. Metodologie parodontologică ştiinţifică şi practică (ediţia a II-a). Editura Medicală, Bucureşti, 1980: 344 p.
5. Osipov-Sineşti Gr. Parodontopatia esenţială (concepţie originală de interpretare şi de tratament prin biostimulatori de omoimplante din „Os-Minerale”). Editura medicală (ediţia a II-a), Bucureşti, 1980: 293 p.
6. Osipov-Sineşti Gr. La parodontopathie essentielle et les implants „D’OS Mineral.” Bucarest, 1980: 136 p.
7. Osipov-Sineşti Gr. Parodontopatia esenţială şi implantele de „Os-Minerale”. Bucureşti, 1980: 136 p.
8. Osipov-Sineşti Gr. Biostimulatorii „Os-Minerale” (o metodă revoluţionară în tratamentul parodontopatiei esenţiale). Centrul metodologic de parodontologie, Bucureşti, 1980: 16 p.

sursa: library.usmf.md

3 Comments so far:

  1. […] represiunilor politice ale regimului totalitar stalinist va fi edificat pe Valea Culei, în satul Sinești din raionul Ungheni. Acesta urmează a fi instalat în fața Casei de Cultură din localitate. […]

  2. […] represiunilor politice ale regimului totalitar stalinist va fi edificat pe Valea Culei, în satul Sinești din raionul Ungheni. Acesta urmează a fi instalat în fața Casei de Cultură din localitate, […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la bara de unelte