CNPF somează administrația SA „Covoare – Ungheni” să asigure accesul acționarilor la documentația societății

Home  >>  Articol preluat  >>  CNPF somează administrația SA „Covoare – Ungheni” să asigure accesul acționarilor la documentația societății

CNPF somează administrația SA „Covoare – Ungheni” să asigure accesul acționarilor la documentația societății

29
dec.,2017

0

Persoanele cu funcții de răspundere din cadrul Societății pe Acțiuni ”Covoare-Ungheni” sunt somate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) să asigure acționarilor accesul la documentația societății, comunică portalul BizLaw.md

SA „Covoare Ungheni” este cel mai mare producător de profil din Europa de Est, fabrica fiind fondată în anul 1980. Aceasta dispune de un echipament modern, avansat tehnologic, care permite producerea unei game largi de covoare de cea mai înaltă calitate. Compania își desfășoară activitatea în cadrul ZEL „Ungheni-Business”.

Aceași sursă mai comunică că Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) susține că, pe parcursul anului, a fost sesizată de mai multe ori de un acționar privind nerespectarea prevederilor legislației cu privire la guvernarea corporativă în societate. Comisia precizează că a expediat 10 scrisori în adresa companiei, dar societatea nu și-a conformat activitatea, fiind astfel lezate drepturile acționarilor.

Vedeți și Poze de epocă: Istoria „Covoare UNGHENI”

CNPF a hotărât să prescrie factorilor de decizie a societății să asigure acționarului accesul la documentația societății și să prezinte contra plată extrase și copii de pe documentele prevăzute la art. 92 alin. (1) din legea privind societățile pe acțiuni. Conform acestei norme, societatea este obligată să prezinte deţinătorilor de obligaţiuni şi acţionarilor pentru iniţiere următoarele documente:

 • contractul de societate (declaraţia de constituire a societăţii), statutul societăţii şi toate modificările şi completările operate în ele;
 • certificatul de înregistrare de stat a societăţii;
 • regulamentele societăţii, toate modificările şi completările operate în ele;
 • contractele cu registratorul, cu organizaţia gestionară şi cu societatea de audit;
 • contractele cu organizaţia gestionară şi cu societatea de audit;
 • procesele-verbale ale adunărilor generale ale acţionarilor şi buletinele de vot, cu excepţia listei acţionarilor;
 • procesele-verbale ale şedinţelor consiliului societăţii;
 • lista membrilor consiliului societăţii, membrilor organului executiv şi a celorlalte persoane cu funcţii de răspundere ale societăţii;
 • lista persoanelor interesate;
 • prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale societăţii, toate modificările şi completările operate în ele, precum şi dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
 • datele despre volumele lunare şi preţurile medii ale tranzacţiilor înregistrate în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii;
 • datele despre volumele lunare şi preţurile medii ale tranzacţiilor efectuate cu valorile mobiliare ale societăţii;
 • documentele aferente tranzacţiilor de proporţii şi tranzacţiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacţiile, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operaţiunii;
 • rapoartele financiare;
 • rapoartele comisiei de cenzori, rapoartele societăţii de audit, actele de control şi hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activităţii societăţii;
 • rapoartele anuale ale consiliului societăţii şi ale comisiei de cenzori a societăţii;
 • corespondenţa cu acţionarii;
 • alte documente prevăzute de statutul sau de regulamentele societăţii.

Administrația companiei trebuie să raporteze Comisiei, în termen de 30 de zile, despre acțiunile întreprinse, altfel riscă sancțiuni.

Prin această decizie, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) încearcă să evite monopolul în conducerea Societății și să excludă un eventual conflict dintre acționare, lucru care ar pereclita activitatea întreprinderii.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la bara de unelte