Doc // DECIZIE Protocolară: deschiderea podului de pe Nistru Gura-Bâcului – Bâcioc

Home  >>  Basarabia  >>  Doc // DECIZIE Protocolară: deschiderea podului de pe Nistru Gura-Bâcului – Bâcioc

Doc // DECIZIE Protocolară: deschiderea podului de pe Nistru Gura-Bâcului – Bâcioc

17
Noi,2017

2

La 3 noiembrie 2017, Viceprim-ministrul Republicii Moldova Gheorghe BĂLAN, a semnat cu a.n (așa numitul) reprezentant al Tiraspolului Vitalii Ignatiev, Decizia protocolară privind deschiderea pentru circulație a podului de pe Nistru din regiunea localităților Gura Bâcului – Bâcioc, parte a traseului rutier internațional Brest – Chișinău – Odesa.

Prezentul document este dovada muncii în scopul reintegrării teritoriale, întreprinse de către reprezentantul politic în procesul de negocieri din partea Chișinăului și a Biroului Politici de Reintegrare.

Odată cu semnarea acestui protocol, în presa de peste Nistru a apărut o serie de articole propagandistice prin care s-a încercat atribuirea „succesului” în procesul de negocieri reprezentanților Tiraspolului, în special „efortul” depus de Vadim Crasnoselschii.

În realitate, redeschiderea podului Gura Bâcului – Bâcioc este rezultatul unor eforturi titanice, depuse de către negociatorii din partea Chișinăului pentru asigurarea respectării dreptului fundamental la libera circulație a cetățenilor Republicii Moldova de pe ambele maluri de Nistru și nu „interesele” așa numiților reprezentanți ai Tiraspolului.

Republica Moldova este un stat unitar și indivizibil, iar cetățenii, indiferent de pe ce parte a Nistrului locuiesc, au drepturi egale, chiar de mașinăria propagandistică din Est depune eforturi considerabile de „separare” și scindare teritorială a țării.

În continuare, vă prezint documentul Deciziei Protocolare privind deschiderea podului de pe Nistru din regiunea localităților Gura-Bâcului – Bâcioc.

Vedeți și:
1. Reintegrare teritorială // Briefingul susținut de Viceprim-ministrul Gheorghe BĂLAN și Vitalii Ignatiev după semnare Deciziei protocolare privind deschiderea podului dintre localitățile Gura Bîcului – Bîcioc.
2. Reintegrarea teritorială // Încă un pas întreprins de Chișinău spre redeschiderea pentru circulație a podului rutier Gura Bâcului – Bâcioc.
3. Reintegrare teritorială // Accesului în traficul rutier internaţional a autovehiculelor cu plăci de înmatriculare din regiunea transnistreană a Republicii Moldova
4. Programul de reintegrare al țării pentru 2017, a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova

DECIZIE DE PROTOCOL privind deschiderea podului de pe Nistru lângă comunele Gura-Bîcului și Bîcioc

    Confirmând interesul reciproc în folosirea traseului internațional de automobile M14 cu scopul de a întări potențialul de tranzit și economic, dezvoltarea infrastructurii de transport private și comerciale a comunicării auto, Republica Moldova și Transnistria (în continuare Părți) au convenit asupra urmatoarelor:  

1.Părțile au convenit să deschidă din data de 20 noiembrie 2017 podul de pe râul Nistru în raionul comunelor Gura-Bîcului și Bîcioc, care este traversat de traseul auto M14 cu destinație internațională, și să asigure libera circulație pe acest traseu a autovehiculelor, luând în considerare indicatorii de deservire tehnică a podului menționat.

2. Părțile, după semnarea deciziei de Protocol, vor implementa activități comune, dacă va fi necesar și cu implicarea experților internaționali, privind evaluarea și determinarea volumului, prețului și termenului necesar pentru efectuarea lucrărilor de reparație, care vor asigura circulația autovehiculelor.

3. Părțile împreună vor apela la partenerii internaționali – participanții formatului „5+2”, cu rugămintea de a li se acorda un suport financiar pentru realizarea lucrărilor de reparație privind restabilirea indicatorilor de deservire tehnică a podului menționat și îmbunătățirea infrastructurii de transport de pe teritoriul Părților a porțiunii traseului internațional de automobile M14, precum, și a porțiunii ce trece pe teritoriul Ucrainei.

4. Părțile vor transmite apelul către Comisia Unificată de Control cu rugămintea de a pune în aplicare în cadrul competențelor sale a activităților necesare, legate de deschiderea circulației pe podul menționat.

5. Părțile garantează că podul nu va fi folosit niciodată în scopuri militare și confirmă angajamentele luate anterior din această zonă.

S-a înfăptuit în or. Chișinău la 3 noiembrie 2017 în prezența reprezentanților, intermediarilor și observatorilor din procesul de negociere.

Partea Transnistriei                                                                              Partea Republicii Moldova

Ignatiev V.                                                                                          Bălan G.

În limba rusă: ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ об открытии моста через реку Днестр в районе сёл Гура-Быкулуй и Бычок

Notă: Limba rusă constituie limbă de comunicare în cadrul procesului de negocieri privind reglementarea conflictului transnistrean, conform înțelegerilor protocolare din 1992.

Потверждая взаимную заинтересованность в использовании международной автомобильной дороги М14 в целях укрепления транзитного и экономического потенциала, развития транспортной инфраструктуры и частного и комерческого автомобильного сообщения, Республика Молдова и Приднестровье (далее – Стороны) договорились о нижеследующем:

1.Стороны договорились открыть с 20 ноября 2017 года мост через реку Днестр в районе сёл Гура-Быкулуй и Бычок, по которому проходит автомобильная дорогоа М14 международного значения, и обеспечить свободное движение по нему автотранспортных средств с учётом транспортно-эксплуатационных показателей упамянутого моста.

2. Стороны после подписания настоящего Протокольного решения осуществят совместные мероприятия, по необходимости с привлечением международных экспертов, по оценке и определения обьёмов, стоимости и сроков проведения необходимых ремонтных работ для обеспечения безопасного движения автотранспортных средств.

3. Стороны совместно обратятся к международным партнёрам – участникам формата «5+2» с просьбой о предоставлении финансовой поддержки для реализации ремонтных работ по восстанавлению эксплуатационных параметров уазанного моста и улучшению дорожной инфраструктуры пролегающего по территории Сторон участка международной автомобильной дороги М14, а также участка, проходящего по территории Украины.

4. Стороны направят обращение в Обьединённую Контрольную Коммиссию с просьбой об осуществлении в рамках её компетенции необходимых мероприятий, связанных с открытием движения по указанному мосту.

5. Стороны гарантируют, что мост никогда не будет использован в военных целях, и подтверждают ранее взятые обязательства в данной области.

Совершено в г. Кишинёве 3 ноябрая 2017 г. в присутствии представителей,  посредников и наблюдателей в переговорном процессе.

От Приднестровья                                                                      От Республики Молдова

Игнатьев В.                                                                                 Бэлан Г.

Protocolul semnat (original):

Reglementarea conflictului transnistrean: Decizia Protocolara Privind Deschiderea Podului de Peste Raul Nis… by Marin Mihai Bodrug on Scribd

sursa: Biroul Politici de Reintegrare / gov.md

Comments

comments

2 Comments so far:

  1. […] Vedeți și: 1. Reintegrare teritorială // Briefingul susținut de Viceprim-ministrul Gheorghe BĂLAN și Vitalii Ignatiev după semnare Deciziei protocolare privind deschiderea podului dintre localitățile Gura Bîcului – Bîcioc. 2. Reintegrarea teritorială // Încă un pas întreprins de Chișinău spre redeschiderea pentru circulație a podului rutier Gura Bâcului – Bâcioc. 3. Reintegrare teritorială // Accesului în traficul rutier internaţional a autovehiculelor cu plăci de înmatriculare din regiunea transnistreană a Republicii Moldova 4. Programul de reintegrare al țării pentru 2017, a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova 5. Doc // DECIZIE Protocolară: deschiderea podului de pe Nistru Gura Bâcului- Bâcioc […]

  2. […] Gheorghe BĂLAN, a semnat cu a.n (așa numitul) reprezentant al Tiraspolului Vitalii Ignatiev, Decizia protocolară privind deschiderea pentru circulație a podului de pe Nistru din regiunea loc…, parte a traseului rutier internațional Brest – Chișinău – […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Moldova