Represiunile Staliniste – 80 de ani de la Marea Teroare în URSS

Home  >>  Al II-lea Război Mondial  >>  Represiunile Staliniste – 80 de ani de la Marea Teroare în URSS

Represiunile Staliniste – 80 de ani de la Marea Teroare în URSS

31
iul.,2017

1

Ce a  însemnat Marea Teroare în URSS? De ce a fost nevoie de represiuni? Stalin a dat personal ordinele pentru execuțiile?

La 30 iulie 1937, a fost semnat ordinul secret № 00447 al NKVD. Această zi este considerată începutul Marii Terori – perioada de represiune politică, anii 1937-1938, în care cel puțin 1,7 milioane de persoane au fost arestate în URSS (mai mult de 700 de mii dintre ei au fost executați ) ca „dușmani ai poporului“, „contra-revoluționari“, „paraziți“, precum și rudele și prietenii lor.

La aniversarea Marii Terori, istoricul  Centrul istoric „Memorial“ – Sergey Bondarenko, a încercat să răspundă la aceste întrebări rușinoase (pentru ruși) cu privire la epurările staliniste din 1937-1938.

ro. Complexul Memorial „Mednoe” din regiune Tver
ru. Мемориальный комплекс «Медное» в Тверской области

Ce anume sa întâmplat în 1937?

În vara anului 1937 a fost lansat de către guvernul URSS o serie de campanii represive, cunoscute acum sub titlul: „Marea Teroare“ (un nume sugerat la sfârșitul anilor 1960 de către istoricul britanic Robert Conquest, iar după restructurare, termenul este utilizat pe scară largă în Rusia). Ordonanța NKVD № 00447  a fost declarat „operațiunea chiabur“, prin care i-au arestat pe țărani, preoți, foști nobili și oameni cumva suspecți că ar avea legături cu mișcarea albă și partidele de opoziție. Aproape paralel, se desfășura o operațiune „națională“ – cu liste pregătite anterior au arestat  germani, polonezi, letoni și mulți alți străini și cetățeni ai URSS. Cu arestarea a mai multor generali, a început curățarea în cadrul armatei. Mii de oameni au ajuns în „lagăr”, fiind acuzați de  legături cu dușmanii poporului – fiind porecliți MFTP / ЧСИР „Membrii familiilor trădătorilor de patrie“/ „ru. члены семей изменников Родины”.

De ce a fost necesar acest lucru? Și de ce în 1937?

În ciuda faptului că, în mijlocul anului 1937 a apărut o reacție la nivel național – teroare de stat, pregătirile pentru  „campanie” au fost începute în anii anteriori. Punctul de plecare, este adesea menționată data de 1 decembrie 1934 – în această zi a fost omorât șeful organizației de partid din Leningrad (Sankt Petersburg), secretar al Comitetului Central –  Sergei Kirov (rolul în ucidere a lui Stalin nu a fost pe deplin demonstrat). În anii următori, nu numai că a crescut numărul de arestări, dar au fost organizate „procese publice“ în Moscova peste foștii lideri de partid „blocul de dreapta troțkist“, a fost un cadre masiv pentru actualizarea resurselor umane pe securitate (Commisarul Iagoda / Ягода a fost înlocuit Ejov), în presa timpului subiectul era mult discutat, fiind manipulată opinia publică cu privire la plusurile asupra societății. Pregătirea pentru un nou val de teroare de stat erau în toi: se deschid tabere în care trebuiau să meargă în viitor „dușmani“ poporului și a fost formată o comisie specială pentru a examina asemenea cazuri.

Există mai multe explicații cu privire la motivul pentru cele mai multe represiuni a început a se desfășoara în 1937. Pe lîngă logica internă de desfășurare a evenimentului (Nikolai Ejov a condus NKVD începînd cu septembrie 1936 și pregătea departamentul său pentru a efectua epurări masive), se evidențiază adesea pe bună dreptate, rolul important al situației geopolitice – războiul din Spania, unde comuniștii au fost înfrânți de armata lui Franco, consolidarea Germaniei naziste și tensiunea pe arena internațională înaintea furtunii: al Doilea Război Mondial. În acest context, în Uniunea Sovietică s-a intensificat „spionomani”, identificarea dușmani interni și primii „candidați” identificați au fost „ex-oamnenii“ ( „culaci / chiaburii“, preoții, socialiștii-revoluționari, ex-nobilii) și mediul lor înconjurător – familia , colegi de muncă, prieteni.

Un alt motiv la fel de important – sistemul de control efectiv, dezvoltat în Uniunea Sovietică timp de 20 de ani după revoluție. În lipsa oricăror libertăți civile și politice, în absența unor alegeri reale și a libertății de exprimare, principala cale pentru schimbarea socială a rămas teroare. Violența a devenit o obișnuit, represiunea, deși îi speria, a devenit o obișnuință a vieții de zi cu zi. În acest sens, evenimentele din 1937 sunt unice doar în domeniul de aplicare și intensitatea ei – au trecut deja prin teroarea roșie, colectivizarea și deposedarea chiaburilor și organizarea foametea din Ucraina (Golodomor), Kazahstan și regiunea Volga în prima jumătate a anului 1930. Marea Teroare în acest sens – a fost „doar un alt eveniment unic” printre celelate forme de control existente.

ro. Klim Voroșilov, Veaceslav Molotov, Iosiv Stalin și Nikolai Ejov la Canalul Moscova – 22 aprilie 1937.
ru. Клим Ворошилов, Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин и Николай Ежов на канале Москва — Волга. 22 апреля 1937.

Cât de mulți au fost victime? De ce se spune adesea că dimensiunea terorii este exagerată?

În perioada activă a Marii Terori – august 1937 și noiembrie 1938 (în momentul în care a fost îndepărtat Ejov) –

Mai mult de 1 milion 700 mii de persoane au fost arestate în baza acuzațiilor politice. Dintre acestea, mai mult de 700.000 au fost uciși.

Și aceasta, este nivelul minim planificat (statistic) – în aceeași perioadă, oamenii sunt încă expulzați și deportați „administrativ“ (nu mai puțin de 200 de mii de oameni), sute de mii fiind condamnați ca „elemente social dăunătoare“. Setul de acuzații penale formale la acel moment (de exemplu, penalitățile de întârziere sau „absență“ de la serviciu) poate fi interpretată ca politică, în contextul orientării sale. Toate acestea ne permite să adăugăm la statisticile interbelice a teroarii,  încă cel puțin câteva sute de mii de victime.

Acuzațiile „la scară exagerată“ a terorii din 1937-1938, de regulă, au legătură cu două idei. Se pune în discuție:

1.„falsificarea“ statistică (deși în prezent sunt publicate numeroase „planuri“ regionale de arestări,  listele staliniste a cetățenilor ce urmeau a fi împușcați, în mai multe regiuni au fost editate cărți de memorie bazate pe date istorice).

2. cea mai frecventă versiune – „motivul politic”: mulți credeau că dacă cineva a fost arestat – apoi a existat un motiv pentru acest lucru.

Ei bine, nu pur și simplu erau arestați? Cu siguranță că a fost cineva vinovat!

Caracteristica principală a terorii politice sovietice din anii ’30, era irațional fundamentată și imprevizibiliă. Acest lucru fiind în contrast, de exemplu, de multe ori fiind comparată cu cea a terorii nazistă.

Da, aparținând uneia dintre categoriile „greșite“ ale cetățenilor – puteau prezenta o amenințare – dar au fost arestați și servitori, conducători auto și casnice, sportivi și artiști; Pe scurt, oricine. Doar un procent foarte mic dintre cei arestați de fapt, erau antrenați într-o activitate nedorită ( în contradicție cu politica partidului, criminalitatea – ca o chestiune separată).

Tot restul a aparținut populației civile care respectau legea și prezentau „majoritatea“ obișnuită. Deoarece investigarea cazurilor erau adesea efectuate cu utilizarea activă a torturii – violența fizică, amenințări la familiile acuzatului, „tortură prin somn“ (interzicerea somnului în timpul interogatoriilor de zi și de noapte, permanentă) – procentul celor ce  „recunoșteau“, era de aproape 100 %. Recunoașterea vinovăției trebuia să fie un argument important în favoarea vinovăției unei persoane – precum și mărturiile deja deținute ale persoanelor arestate sau împușcate.

Este adevărat că epurările au afectat în primul rând, conducerea partidului comunist?

Din punct de vedere politic, din 1,7 milioane de cetățeni supuși represiunii,  doar aproximativ 100.000 într-un fel sau altul au fost legați de partidul bolșevic – fiind fie Comsomoliști, membrii de partid, sau (au fost unii) șefi de partid. Desigur, una dintre sarcinile de bază în timpul terorii staliniste a fost distrugerea „vechii nomenclaturi bolșevice“ și revoluționari, dar, în practică, mulți dintre eli deja la acel moment au fost retrogradați la roluri secundare și nu prezentau o opoziție reală.

Ideea de „Mare Teroare”, ca o teroare împotriva partidului, a apărut în timpul lui Hrușciov. Se încerca identificarea principalelor victime ale crimelor lui Stalin a – „Leniniștilor adevărați“, minimizând în același timp represiunea, de la scara globală la cea locală.

„De ce este învinovățit Stalin, dacă cetățenii s-au turnat reciproc”?

Un alt mit foarte frecvente întîlnit cu referire la persecuție –

„trei (uneori se face referire la două, uneori – patru) milioane de denunțuri.“

Demersurile turnătorilor făceau parte dintr-o isterie politică generală. Fără îndoială, au jucat un rol major în arestările în masă, însă mai multe persoane au fost arestate pe liste, potrivit unor liste întocmite anterior și „planului“, care a inclus toți cetățenii „periculoși“ de diferite niveluri.

În plus, cele mai multe denunțuri au fost scrise sub o presiune psihologică enormă – la etapă de anchetă . Denunțurile – faceu parte dintr-un alt aspect cheie: răspunderea civilă a întregii societăți pentru teroarea de stat. Recunoașterea apartenenței multor persoane pentru persecutarea este foarte importantă, dar recunoașterea represiunilor ca o „inițiativă de jos” nu ar trebui să fie luate în considerare .

Stalin a dat personal ordinele de execuții sau totuși nu?

Desigur, că da. Din 383 listele întocmite pentru avizare de către membri ai Biroului Politic – așa-numitele „listele lui Stalin“ – de Stalin au fost semnate personal – 357. Numărul total al condamnaților pe această „listă“ – 44,5 mii de persoane.

Marea majoritate a acestora – au fost împușcați. În plus, arhitectura terorii a fost construit de către Stalin și cercul său interior, fiind efectuată sub controlul direct al acesteia: Primea memorii cu privire la evoluția campaniilor de arestare, adăuga în liste nume de persoane, precum și citea procesele verbale ale interogărilor de investigație.

Cum era organizată contabilizarea arestărilor și executărilor?

Spre deosebire de multe alte campanii anterioare represive (Teroarea roșie, colectivizarea), operațiunile majore ale Marii Terori erau destul de bine documentate. Pe lângă„listele lui Stalin“, s-au păstrat documente criptate referitoarea la solicitări de a crește „numărul“ arestărilor, venite către centru. Numărul de arestări înregistrate în comparație cu numărul celor arestați trași la răspundere . Anchetatorii erau implicați într-o „competiție socialistă“, în numărul de cazuri examinate. În cele din urmă, asuprea cazurile de arhivă și de instanță din 1937-1938, este aplicată parafa „termen nelimitat“ și doritorii  pot merge și citi detaliile Marii Terori.

S-a întâmplat că omul a fost arestat, iar apoi eliberat  pentru că și-au dat seama că au greșit?

Povestiri despre eliberarea miraculoasă și mântuirea oamenilor deja arestați tind să se refere la 1920 sau în prima jumătate a anilor 1930. Însăși în cursul anchetei din 1937-1938, recunoașterea nevinovăției nu a fost recunoscută: acuzatul nu avea dreptul la avocat și nici la revizuirea cazului.

ro. Certificat cu privire la executare, de către NKVD, a feței bisericești – Pavel Florensc, anul 1937.
ru. Справка о приведении в исполнение смертного приговора тройки НКВД в отношении священника Павла Флоренского, 1937 год
sursa: ТАСС

O parte din persoanele arestate în timpul Ejov, au fost eliberați în 1939 – aceasta fiind uneori numită „amnistia lui Beria“. Cei care, printr-un motiv oarecare, a fost norocoși să nu primească sentința în noiembrie 1938, au reușit în unele cazuri să obțină o revizuire a cazului – Acest lucru a fost valabil mai ales în cazul în care nu a fost adus în mod oficial pînă la capăt. Cu toate acestea, multe dintre aceste sute de mii de oameni, au fost arestați mai târziu – în timpul războiului sau imediat după – în anii 1947-1948.

Cât de mulți oameni au fost pedepsiți pentru participarea la execuții? În general,  a existat un sistem de pedeapsă a ofițeri de securitate?

Conform statisticilor disponibile, în cursul anului, după eliminarea lui Ejov,  au fost arestați aproximativ o mie de angajați ai NKVD-ului. Ca și în momentul cel mai sever al colectivizării, teroare a fost direcționată către funcțiile „de execuție pe teren“. Cu toate acestea, nu toți ofițerii de securitate au fost pedepsiți sau chiar eliminate din funcție. Mulți dintre actorii cei mai activi din Marea Teroare, au continuat să lucreze în timpul războiului, fiindu-le oferite insigne militare pentru „activitatea politică în armată,“ și au revin eroii după război.

De oameni, desigur, îmi pare rău, dar a fost eficient Gulagului?

Vorbim despre un sistem imens și foarte multe piese, care nu s-a format în 1937, ci cu mult mai devreme, în anii 1920-1930. Gulag a constatat nu numai în prizonieri politici, ci au existat și criminali – precum gardienii și personalul din conducerea lagărului. Acest lucru este în același timp o mare bursă a muncii și o mașinări de ucidere în masă.

Perioada Marii Terori în lagărele este, de asemenea, asociată cu execuții în masă, cu condiții foarte dificile pentru supraviețuirea deținuților (mai rău, în unele locuri a fost doar în război – când nu era hrană).

sursa: Serghei Bondarenco / Сергей Бондаренко: Стыдные вопросы про 1937 год Что такое Большой террор? Для чего были нужны репрессии? Сталин лично отдавал приказы о расстрелах?

One Comment so far:

  1. […] începutul anului 1941, NKVD a lansat zvonuri potrivit cărora sovieticii ar fi permis trecerea graniței în România. Drept […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la bara de unelte