(Doc) Memoriu de prezentare a noului Pod peste Prut la Ungheni, conexiune la Rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T) prin autostrada Tg. Mureș – Iași – Ungheni

Home  >>  Basarabia  >>  (Doc) Memoriu de prezentare a noului Pod peste Prut la Ungheni, conexiune la Rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T) prin autostrada Tg. Mureș – Iași – Ungheni

(Doc) Memoriu de prezentare a noului Pod peste Prut la Ungheni, conexiune la Rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T) prin autostrada Tg. Mureș – Iași – Ungheni

17
mai,2017

11

În contextul construcției noi autostrăzi Autostrada Târgu Mureș – Iași – Ungheni  (A8), denumită și Autostrada Est-Vest, autostradă ce va fi construită pe traseul Ungheni – Iași – Târgu Frumos – Pașcani – Târgu Neamț – Poiana Largului – Ditrău – Târgu Mureș, creată ca o legătură cu Autostrada A3, cu o lungime de 310 km, la un cost estimat de 4,07 miliarde de euro.

Istoric

În anul 2007, în vederea alegerii traseului optim, a fost realizat unui Studiu de Prefezabilitate, în valoare de 0,8 milioane de euro. Doi ani mai tarziu, în 2009, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADNR) a dispus realizarea Studiului de Fezabilitate propriu-zis, pe trei tronsoane distincte: Târgu Mureș-Ditrău, Ditrău-Târgu Neamț și Târgu Neamț-Iași-Ungheni (la un cost total de 4 milioane de euro).

În martie 2012, Comisia Europeană a acceptat includerea în noua rețea trans-europeană centrală de transport TEN-T Core a traseului Timișoara-Sebeș-Turda-Târgu-Mureș-Iași-Ungheni.

În iunie 2014, CNADNR a scos la licitație proiectul pentru Revizuirea si Actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru cele trei sectoare ale Autostrăzii Târgu Mureș-Iași-Ungheni.

Autostrada va face legătură cu Rețeau aprioritară a Uniunii Europene TEN-T și Coridorul de Transport Pan-European nr. IXRețeaua trans-europeană de transport (TEN-T) este un proiect al Uniunii Europene ce prevede crearea unei rețele complete de transport auto, feroviar și naval. Rețeaua urmează să conecteze pe teritoriul Uniunii Europene infrastructura de transport, telecomunicații și energie a statelor membre. Crearea acestor rețele are ca obiectiv, alături de interconectarea rețelelor naționale, și stabilirea de legături între punctele periferice ale Uniunii Europene și zona sa centrală.

MEMORIU DE PREZENTARE
I. DENUMIREA PROIECTULUI:
Pod peste Prut la Ungheni
II. TITULAR:
Titular: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA
Elaboratorul studiului:
S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.
Data elaborării: ianuarie 2016

III. DESCRIEREA PROIECTULUI
3.1. Rezumatul proiectului
Proiectul are următoarele ţinte:
 realizarea unui pod rutier cu patru benzi peste râul Prut;
 realizarea legăturii cu autostrada Iaşi – Ungheni;
 realizarea unei părţi a programului Guvernului de dezvoltare a infrastructurii rutiere in România;
 reducerea timpului de călătorie şi a celui de tranzit.

Pentru implementarea proiectului, vor fi realizate următoarele lucrări:

 Lucrări de pod:
– infrastructura podului va fi alcătuită din două culee şi două pile fundate indirect;
– suprastructura pe fiecare pod va fi alcătuită dintr-o casetă metalică cu înălţime variabilă, prevăzută la partea superioară cu platelaj din beton armat precomprimat.
– calea pe fiecare pod va asigura o parte carosabilă de 8.00 m şi un trotuar cu lăţimea de 2.05 m;
– podul va fi echipat sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale;
 Lucrări de drum:
– realizarea unui drum de legătură de 1.000 ml, care include şi podul peste râul Prut;
– platforma drumului: 26,0 m (in cazul profilului transversal nr. 1) şi 24.53 m (in cazul profilului transversal tip nr. 2);
– lăţimea părţii carosabile: 4 x 3,75 m = 15,00;
 Lucrări pentru scurgerea apelor:
– şanţuri şi rigole pereate pentru colectarea apelor pluviale;
– separatoare de hidrocarburi pentru epurarea apelor pluviale;
– podeţe pentru menţinerea sistemului natural de scurgere a apelor existent inainte de construcţia drumului de legătură;
 Punct control trecere frontieră prevăzut cu zonă de parcare şi cântar pentru autovehiculele de transport marfă, parcări pentru autoturisme, clădire administrativă. Accesul in ţară şi ieşirea din ţară se vor face pe câte patru benzi pentru fiecare sens de circulaţie.
 Lucrări de consolidare: pentru stabilizarea taluzelor şi pentru consolidarea terenului existent acolo unde este cazul;
 Lucrări pentru siguranţa circulaţiei: indicatoare rutiere şi marcaj orizontal.
 Lucrări pentru reducerea zgomotului: panouri fonoabsorbante performante.

3.2. Justificarea necesităţii proiectului
Scopul proiectului este realizarea legăturii rutiere intre România şi Republica Moldova, cu realizarea unui pod peste râul Prut.
Râul Prut reprezintă graniţa naturală intre România şi Republica Moldova. In prezent, peste râul Prut există următoarele treceri permanente (cu pod):
 Stânca – Costeşti (regim de trafic internaţional cu specific auto);
 Sculeni – Sculeni (regim de trafic internaţional cu specific rutier);
 Albiţa – Leuşeni (regim de trafic internaţional cu specific rutier);
 Oancea – Cahul (regim de trafic internaţional cu specific rutier);
 Galaţi – Giurgiuleşti (regim de trafic internaţional cu specific rutier şi feroviar);
 Rădăuţi Prut – Lipcani (regim de trafic internaţional cu specific auto);
 Iaşi – Ungheni (regim de trafic internaţional cu specific feroviar);
 Fălciu – Stoianovca (regim de trafic internaţional cu specific feroviar) – neoperaţional.
În regiunile situate de o parte şi de alta a graniţei româno – moldovene, infrastructura de transport este dominată de reţelele rutiere şi feroviare. Deşi densitatea infrastructurii de transport este mare, starea de viabilitate a acesteia este precară, din cauza intreţinerii necorespunzătoare, a lipsei proiectelor de modernizare şi a resurselor financiare. Acest lucru are drept rezultat creşterea semnificativă a timpilor de parcurs şi a costurilor de transport.

Proiectul are ca scop crearea unei căi de comunicaţie moderne cu implicaţii in dezvoltarea regională a zonei, a fluidizării traficului, creşterii siguranţei utilizatorilor, micşorarea timpilor de parcurs, scăderea poluării la toate nivelurile in zonele tranzitate in prezent, scurtează legăturile rutiere cu Republica Moldova, Ucraina şi Rusia.

Podul peste râul Prut va asigura conexiunea autostrăzii Paşcani – Iaşi – Ungheni (inclusă in reţeaua prioritară TEN-T a Uniunii Europene) cu drumul M14 Criva – Briceni – Chişinău – Tiraspol şi va micşora distanţa dintre Chişinău şi Iaşi cu aproximativ 25 km. Totodată podul va conecta autostrada Tg. Neamţ – Iaşi – Ungheni prin partea de nord a localităţii Ungheni din România cu varianta de ocolire a oraşului Ungheni din Republica Moldova.

Pe lângă valenţa internaţională, podul peste Prut va deservi in bune condiţii traficul de pe teritoriul României.
Podul peste Prut este inclus in Masterplanul general de transport al României.
Podul peste Prut la Ungheni este un obiectiv de interes naţional, fiind inclus in legea 363 / 2006 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea I – reţele de transport, anexa nr.1, ponctul 3. Poduri noi şi anexa 2.

3.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)
Podul peste râul Prut va fi realizat in zona de graniţă dintre România şi Republica Moldova, in judetul Iaşi pe teritoriul României şi raionul Ungheni pe teritoriul Republicii Moldova, conform planului de amplasament din figura 1.
Drumul de legătură din Republica Moldova va fi realizat in baza unui alt proiect.

 

Memoriu de Prezentare Pod Peste Prut La Ungheni by Marin Mihai Bodrug on Scribd

Vedeți și:
1. Poze de epocă: Pod (urile) peste Prut la Ungheni.
2. Podul Eiffel din Ungheni
3.Galerie FOTO. Toate drumurile duc la Ungheni. Rezultatul real după 1 an și jumate de la Demersul meu!
4. Evoluţia reţelei feroviare pe teritoriul Basarabiei: Razdelinaia – Chișinău – Ungheni
5. Premieră la Ungheni: Festivalul Castanilor

sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

11 Comments so far:

  1. […] hotarul dintre Republica Moldova şi România. Podul de peste Prut care leagă oraşele Iaşi şi Ungheni este inclus în Registrul monumentelor ocrotite de […]

  2. […] și locuitori ai mun. / r. Ungheni, În contextul a două petiții adresate Primăriei municipiului Ungheni și a minim 3 articole pe blog la acest subiect, în sfîrșit, am reușit să obținem suport APL […]

  3. […] și Internațională, inclusiv în cadrul Proiectul inovativ, unic în Republica Moldova, „Ungheni – […]

  4. […] Politicienii lituanieni, care au inițiat elaborarea unui „Plan Marshall“ pentru Ucraina, împreună cu colegii ucraineni au început formarea în jurul acestei idei a unei coaliții internaționale, în speranța sprijinul Uniunii Europene și al Statele Unite ale Americii. Potrivit corespondentului UNIAN, acest lucru a fost discutat în timpul prezentării proiectului planului, care a avut loc astăzi, la Bruxelles, în incinta Reprezentanței Lituaniei în Uniunea Europeană. […]

  5. […] locuitori ai mun. / r. Ungheni, În contextul a două petiții adresate Primăriei municipiului Ungheni și a minim 3 articole pe blog la acest subiect, în sfîrșit, au fost reparate cîteva străzi […]

  6. […] Demararea rapida, chiar în anul Centenarului, a autostrăzii Ungheni – Iași – Tg. Mureș, este imperativ necesara pentru Republica Moldova și județele Iași, Neamț, […]

  7. […] Acum, pe acolo, prin imediata apropiere a acelei stâne, urmează să fie construit drumul de centură, care, ulterior, va ajunge spre autostrada Târgu Mureș – Iași – Ungheni. […]

  8. […] Vedeți și: 1. Autostrada Ungheni-Iași-Tg. Mureș // În Iași se va organiza cel mai mare lanț uman în susținerea proiectului; 2. Autostrada A8 // Împreună pentru autostrada Ungheni-Iaşi-Tg. Mureş; 3. Video în susținerea cauzei „Moldova are nevoie de autostradă; 4. Petiție online: SUSŢINEM AUTOSTRADA MOLDOVA – TRANSILVANIA (Tg. Mureș-Iași-Ungheni); 5. (Doc) Memoriu de prezentare a noului Pod peste Prut la Ungheni, conexiune la Rețeaua trans-european…. […]

  9. […] „Moldova are nevoie de autostradă; 2. Petiție online: SUSŢINEM AUTOSTRADA MOLDOVA ; 3. (Doc) Memoriu de prezentare a noului Pod peste Prut la Ungheni, conexiune la Rețeaua trans-european…4. Stâna „de la marginea” viitoarei autostrăzi Tg. Mureș- Iași-Ungheni; 5. Autostrada […]

  10. […] Vedeți și (Doc) Memoriu de prezentare a noului Pod peste Prut la Ungheni, conexiune la Rețeaua trans-european… […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la bara de unelte