Republica moldova – Stat laic sau cum Episcopul Marchel (Bălți și Fălești) îndeamnă cetățenii să-l voteze pe Igor Dodon (II).

Home  >>  Basarabia  >>  Republica moldova – Stat laic sau cum Episcopul Marchel (Bălți și Fălești) îndeamnă cetățenii să-l voteze pe Igor Dodon (II).

Republica moldova – Stat laic sau cum Episcopul Marchel (Bălți și Fălești) îndeamnă cetățenii să-l voteze pe Igor Dodon (II).

7
Noi,2016

5

marchel

După ce Mitropolitul Vladimir s-a adresat enoriașilor cu un mesaj de susținerea a candidatului socialist Igor Dodon în primul tur, vineri, 4 noiembrie, și Episcopul de Bălți și Fălești – Marchel,  a implicat din nou biserica în politică :

„Avem de ales un pre­șe­din­te din două can­di­da­tu­ri. Un creș­tin sau un necreș­tin. Un patri­ot sau un nepa­tri­ot”

În cadrul conferințe de presă, unde a fost însoțit de alți trei „slujitori ai bisericii”, episcopul a îndemnat cetățenii să-l voteze pe Igor Dodon, întrucât pe acesta „îl cre­dem creștin și patri­ot, nu o să vor­besc mult, pen­tru că e nor­mal să ai o ati­tu­di­ne față de bise­ri­că, cre­di­ță și valo­ri­le națio­na­le, așa cum o are el. Regu­lat se împăr­tă­șă, frec­ven­tea­ză bise­ri­ca, este pri­e­ten al bise­ri­cii”, potrivit ZdG.

Mai mult, episcopul și-a explicat împlicarea în turul II al alegerilor prezidențiale astfel:

Bise­ri­ca mai are o sfân­tă dato­rie de a lămu­ri oame­ni­lor pe cine să vote­ze și să ofe­re încre­de­re ace­lor can­di­dați care pro­mo­vea­ză valo­ri­le popo­ru­lui”, deși „Sfân­ta bise­ri­că nu edu­că poli­ti­cie­neș­te și nu se impli­că în poli­ti­că”.

De menționat este faptul că, în exprimarea îndemnului de a-l vota pe Igor Dodon, Marchel a atacat-o direct pe contracandidata socialistului, Maia Sandu, amintind de perioada când aceasta a exercitat funcția de ministru al Educației.

Maia San­du în 2013 a intro­dus în bibli­o­te­ci­le șco­la­re o car­te foar­te noci­vă prin­tre copii și ele­vi, enci­clo­pe­dia care se numea, Via­ța sexu­a­lă, și a refu­zat să o retra­gă după nume­roa­se pro­tes­te”. Mar­chel a mai amin­tit că, în august 2014, San­du ar mai fi inter­zis rugă­ciu­nea de la fes­ti­vi­ta­tea de la înce­pu­tul anu­lui șco­lar. „Ce-i împie­di­ca aces­tei femei aghia­zma cu care se stro­pesc ele­vii? De ce a dat dis­po­zi­ția să fie anu­la­tă aceas­tă tra­di­ție?”, s-a întrebat acesta.

Spre finalul discursului, episcopul a devenit categoric:

„Dacă o vota­ți pe Maia San­du, vă asu­ma­ți mul­tă osân­dă și mare păcat în fața lui Dum­ne­zeu. Dân­sa este pri­mul can­di­dat din isto­ria Mol­do­vei care este sus­ți­nu­tă public de acti­viș­tii homo­se­xu­a­li, de les­bie­ne, de bise­xu­a­li și de transe­xu­a­li. Să știți că nimic nu e sur­prin­ză­tor. Ea a decla­rat public că soci­e­ta­tea tre­bu­ie să tole­re­ze aces­te gru­pă­ri”.

Altfel spus:

Republica Moldova – stat laic.

sursa:
1. Zugo.md
2. ZDG.md

Comments

comments

5 Comments so far:

  1. […] Campania electorală prezidențială din Republica Moldova din acest an, poate fi numită una cu efecte inovative asupra societății. În acestă campanie, Mitropolia Moldovei s-a implicat foarte activ în susținerea candidatului pro-est Igor Dodon, încălcînd astfel prevederile Constituției prin care Republica Moldova este un stat laic: 1. Republica moldova – Stat laic sau cum Mitropolitul Vladimir îndeamnă cetățenii să-l voteze pe Igor Dodon 2. Republica moldova – Stat laic sau cum Episcopul Marchel (Bălți și Fălești) îndeamnă cetăț… […]

  2. […] Ortodoxe implicată activ în politică 2.Scrisoare de peron. (electorală) 03.11.2016/ Lion 3.Republica moldova – Stat laic sau cum Episcopul Marchel (Bălți și Fălești) îndeamnă cetăț… 4.Republica moldova – Stat laic sau cum Mitropolitul Vladimir îndeamnă cetățenii să-l voteze […]

  3. […] Din păcate, datorită istoriei tinere a urbei Ungheni (în comparație cu Iași, Chișinău, Orhei, Tighina), există foarte puține poze „de epocă” cu Poarta de Vest a Republicii Moldova. […]

  4. […] Safronie 4. Anul nașterii – 1909 5. Locul nașterii – s. Condrătești, județul Bălți 6. Reședința – s. Condrătești, județul Bălți 7. Naționalitatea – Moldovean / […]

  5. […] Procurorii PCCOCS, care au reprezentat acuzarea în instanța de judecată au solicitat aplicarea unei pedepse cu închisoarea pe un termen de 13 ani 10 luni, și drept urmare consideră sentinţa prea blândă şi o vor ataca la Curtea de Apel Bălţi.” […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Moldova