Grupul Bilderberg

Home  >>  Marin Bodrug  >>  Grupul Bilderberg

Grupul Bilderberg

10
iul.,2012

0
Grupul Bilderberg

Grupul Bilderberg

Numit în cinstea hotelului Bilderberg din Oosterbeek, Olanda, unde a avut loc prima întîlnire în mai 1954, grupul Bilderberg formează neoficial un grup secret creat în primii ani ai războiului rece pentru o cooperare eficientă dintre Europa și SUA. Businessmani de top  și politicieni de avengură au sperat astfel să perpetueze scopurile capitalismului democratic, protejîndu-l de la ceea ce ei considerau a fi aspirațiile imperialiste a comunismului. Referințele la „grupul Bilderberg” în general desemnează pe cei care au participat cel puțin odată la una din întîlnirele acestui grup, cu toate acestea nu există o listă prestabilită de membri. Mai mult ca atît, comitetul de organizare (care include astfel de figuri precum fostul secretar de stat al SUA, Henry Kissinger și media-mogul canadian Conrad Black) este însărcinat să decidă cine va participa la următoarea reuniune al grupului. Lista celor care au participat la aceste întălniri sunt impresionante, incluzînd politiceni de vază și figuri militare, businessmani și bancheri, avocați și academicieni. Prima întîlnire nu numai că a fost notată cu prezența multor figuri din CIA, dar și a fost finanțată în mare parte de către aceasta. De asemenea, ceea ce tensionează pe  criticii Noi Ordini, este faptul că grupul a permis membrilor familiilor regale din Europa de Vest să reclame puterea politică pe care ei au pierdut-o în urma reformelor constituționale. Grupul Bilderberg afirmă că limitarea informației ce apare în presă despre ei, precum și secretimul care persistă în jurul lor este absolut necesar pentru a asigura un mediu discret și liber pentru discursurile întreținute de membrii grupului. Nici unul din membri nu a acceptat vreo dată să acorde interviu legat de întîlnirile grupului. Mulți critici ai acestui grup consideră nivelul sporit de secretism ca fiind dovadă a conspiraționismului.

Mulți afirmă că viitoarele capete de guvernămînt în SUA sunt alese din cadrul grupului Bilderberg. Nu există coincidențe dintre faptul că Bill Clinton a participat la întâlnirea grupului în 1991, iar anul ce a urmat a ajuns să devină președinte, sau că Tony Blair după participarea sa în 1993 devine liderul partidului laburist, iar apoi și Prim Ministru al Marei Britanii. Mai mult decît atît, guvernele Marii Britanie cît și cel al SUA pe parcursul anilor 1990, au dus o politică care în mare măsura a favorizat ideile promovate de către grupul Bilderberg, în particular cele care favorizează globalizarea economică. Forțele capitalismului internațional sunt puternice, și așa cum au menționat unii autori, forțele globalizării creează rețele de putere interconectate care operează exact precum ar funcționa o conspirație cu scopul de a crea Noua Ordine Mondială.

Însuși membrii grupului, afirmă că scopul lor este de a promova capitalismul global. Criticii acestor „bancheri internaționali„ și „guverne secrete„ tind să bazeze un rezervor conceptual foarte vast, care include, printre altele și așa numită conspirație Iudaico-masonică. Care nu ar fi situația, criticele venite din partea teoreticienilor conspiraționiști este într-un mod evident una anti-semitică. Cînd au fost desemnați ca fiind antisemiți teoreticienii mitului conspirației au considerat că ADL (Anti – Defamation League) voit, sau nevoit acționează după scenariile oferite de aceste grupuri secrete.

Grupul Bilderberg este unul dintre cele mai importante adunări al elitelor conducătoare al Europei și al SUA și funcționează ca un forum „informal” pentru dezvoltarea și planificarea strategiilor scopurilor politice al țărilor din cadru NATO.

Existența acestei societăți nu este cunoscută în general de către public, dar influiența acestuia asupra politicilor de ambele părți ai oceanului Atlantic este atît de mare încît un congresman american a denunțat grupul ca „elita internațională compus din financiști, businessmani și făuritori de opinie„ care formează împreună „aristocrația internațională„. Pe lîngă întîlnirele, care au loc timp de trei zile în fiecare an, societatea operează ca un canal de legătură între establishmetul european și american.

Grupul Bilderberg a fost fondat în 1952 din inițiativa prințului Bernhard de Olanda și de către prietenul acestuia, Joseph Retinger. Acesta se pare că a promovat ideea despre întîlnirea informală a liderilor comunității NATO, iar prințul a convocat un grup mic de europeni cu scopul de a analiza această propunere și viabilitatea ei. Bernhard a parcurs apoi la organizarea a unui contingent american al organizației.

Prima întâlnire a societății a avut loc în mai, 1954 într-un oraș mic din Olanda, sub protecția statului gazdă. Prințul Bernahrd a adus personal delegația europeană, ceea americană fiind condusă de către David Rockfeller. Rockfeller a deținut un rol important de aici încolo, în special ca membru al comisiei de organizare ai grupului Bilderberg. De la început, reprezentanți ai mass-media conducătoare din Europa și SUA au participat la întîlnirile grupului și au aderat fără nici o dificultate la ideea că activitățile grupului rămîn a fi în afara limitelor,  nu vor fi publicate în mass media internațională.

Spre sfîrșitul anilor ’70 într-un interviu cu jurnalistul Robert Sheer din New Times magazine, secretarul american George Franklin, ajutor personal a lui David Rockfeller și administrator al Consiliului pentru Relații Externe de 26 de ani, a descris grupul: „ a fost de o importanță deosebită în stabilizarea relațiilor dintre Europa și America în timpul războiului rece. A fost un instrument prin intermediul căruia au fost determinate noi structuri prin intermediul căruia elita a putut să-și extindă și să-și lărgească puterea. Comisia trilaterală este o variantă mai generală ai grupului Bilderberg….„

Nucleul organizației „grupul Bilderberg” este reprezentat de trei comitete, fiecare format din treisprezece membri. Acest comitet își are sediile în Elveția și hotărăște cine este invitat la conferința anuală și ce fel de politici și planuri vor fi discutate. Fiecare propunere sau plan care a fost discutat în cadrul conferințele anuale ale „grupului Bilderberg„ au fost puse în practică în perioade de maximum doi ani. „ grupul Bilderberg” direcționează „războiul silențios” (informațional) care a fost declanșat pentru a instaura Noua Ordine Mondială.

Cu părere de rău, pare că grupul Bilderberg a depășit pornirile sale idealiste de a organiza cît mai eficient lumea și s-a transformat într-un guver din umbră care decide în secret anual cum trebuie realizate planurile lor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la bara de unelte